CTHĐQT Công ty Bắc Từ Liêm: Ba Công ty cùng nộp hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Cổ Dương phù hợp với quy định của Pháp luật

Ngày 13/01/2023, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội ban hành Bản Cáo trạng số 29/CT-VKS-P3 và Ngày 16/01/2024, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội ban hành Bản Cáo trạng số 28/CT-VKS-P3, cùng với Đơn tố giác tội phạm đã được gửi đến Cơ quan thông tin Báo chí ngày 28/01/2024. Chúng tôi đã có buổi làm việc với Bà Trần Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT, kiêm đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm.

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trong trường hợp tài sản không còn, chưa đáp ứng quy định tại Điều 219 và Khoản 1, Điểm c, d, đ, Khoản 2, Điều 215, Bộ luật tố tụng hình sự 2015;Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019; Điểm d, đ, Khoản 1. Khoản 3, Điều 15 và Điểm d, Khoản 2, Điều 17 và Khoản 2, Điều 19 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và vi phạm Điều 101, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, không có giá trị pháp lý, như vậy, liệu Hội đồng định giá cấp Bộ có phải định giá lại không?”

PV: Thưa bà, với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty Bắc Từ Liêm, Bà có thể cho biết, Ba công ty thực hiện tham gia đấu giá dự án Cổ Dương có vi phạm pháp luật không?

Bà Trần Mỹ Linh –Chủ tịch HĐQT, kiêm Đại điện pháp luật Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm

Bà Trần Mỹ Linh: Thứ nhất, để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin trích dẫn nội dung văn bản số: 385/HLGVN, ngày 28/11/2023 của Hội luật gia Việt Nam trong đó có nội dung: (1) Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì là các Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân (Công ty Bắc Từ Liêm thành lập ngày 31/8/2015, mã số doanh nghiệp 0106965382; Công ty Thanh Trì thành lập ngày 24/11/2014, mã số doanh nghiệp 0106698585; Công ty Mỹ Đình thành lập ngày 07/01/2015, mã số doanh nghiệp 0106738943), cùng có trụ sở đăng ký giao dịch tại Tòa nhà văn phòng tại số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội (các tầng khác nhau). Việc ba Công ty cùng nộp hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Cổ Dương là phù hợp với các quy định tại Điều 55, Điều 56, khoản 3, Điều 58, Luật Đất đai và Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013, theo đó đã quy định các điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản; đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Cổ Dương. (2) Theo kết luận điều tra số 92/ KLĐT-CSKT(DD9) ngày 25/3/2022, thì  ngày 20/11/2020 các cơ quan chức năng của UBND huyện Đông Anh cùng Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia là đơn vị tổ chức đấu giá Dự án Cổ Dương đã xác định điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá có 06 đơn vị tham gia nộp hồ sơ đấu giá Dự án Cổ Dương. Hội đồng đấu giá đã xét duyệt từng hồ sơ và xác nhận, quyết định ba công ty: Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Thanh trì, Công ty Mỹ Đình đều đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để tham gia đấu giá và các công ty đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đã nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản và không vi phạm pháp luật đất đai. Sau đó 2 ngày, ngày 22/11/2020 Công ty đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia tổ chức phiên đấu giá. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình và Công ty Thanh Trì có đủ các điều kiện tham gia đấu giá, không vi phạm pháp luật.

PV: Xin Bà cho biết, tại Bản Cáo Trạng số 29 và trang 9, Bản Cáo trạng số 28 của Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Hà Nội có nêu: “…..Toàn bộ mọi hoạt động của Ba công ty trên đều do Nguyễn Thị Loan chỉ đạo điều hành” có đúng hay không?

Bà Trần Mỹ Linh: Thứ Nhất: Để trả lời câu hỏi này, tôi xin trích dẫn nội dung đối chất trực tiếp giữa Bà Loan và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Ngọc Duyên, Đỗ Xuân Quân tại Biên bản làm việc ngày 10/01/2024, trước sự chứng kiến của toàn bộ lãnh đạo Công ty Vimedimex, đối tác của Công ty Vimedimex, kèm theo Đơn giải trình và tố giác tội phạm (băng ghi âm kèm theo đã được lập vi bằng): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Ngọc Duyên, Đỗ Xuân Quân Quân đã xác nhận, thừa nhận, hành vi, vi phạm từ những lời khai không đúng sự thật về thành lập công ty, cổ đông nắm giữ cổ phần và điều hành hoạt động kinh doanh của 3 công ty, không được thu thập hợp pháp, không được xác minh tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp. Ông Đỗ Xuân Quân – TGĐ Công ty Mỹ Đình khằng định: Bà Nguyễn Thị Loan không tham gia điều hành trực tiếp Công ty cổ phần đầu tư BĐS Mỹ Đình; Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm; Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì. Tại cơ quan điều tra, ông Quân nói toàn bộ hoạt động điều hành Công ty Mỹ Đình do Bà Loan điều hành là hoàn toàn không đúng, do ông Quân không hiểu biết về pháp luật nên ông Quân khai vậy và ông Quân không nghĩ rằng, Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN sử dụng lời khai của ông Quân để kết tội bà Loan. Điều đó, chứng minh, thời gian bà Loan bị tạm giam, ông Quân vẫn thực hiện điều hành Công ty Mỹ Đình bình thường, ngay cả việc điều hành quyết toán các gói thầu của dự án The Emerald. (2) Bà Loan tham gia điều hành theo mô hình tổ chức quản lý dự án cùng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland của Công ty Vimedimex từ khâu: Giải phóng mặt bằng, Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công. Thi công và giám sát thi công, Quản lý vận hành dự án.

Thứ hai, Trích dẫn nội dung văn bản số: 385/HLGVN, ngày 28/11/2023 của Hội luật gia Việt Nam. Thể hiện:

(1) Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì hoàn toàn không phải là công ty thành viên, không có phần vốn góp, là pháp nhân độc lập với Công ty Vimedimex, nhưng cùng sử dụng thương hiệu Vimefulland và theo mô hình tổ chức quản lý dự án để đầu tư, khai thác và thực hiện các dự án đầu tư; Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Vimedimex, Điều lệ của từng Công ty nói trên, nhất là Hợp đồng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland và sử dụng Mô hình tổ chức quản lý dự án của Công ty Vimedimex ký kết với các công ty thì, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex, Bà được quyền trao đổi, nắm bắt thông tin và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của các công ty cùng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland và cùng sử dụng Mô hình tổ chức quản lý dự án.

(2) Trước khi tham gia nộp hồ sơ đấu giá Dự án Cổ Dương, Bà trao đổi, cho ý kiến đồng ý thông qua Email để Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì nộp hồ sơ tham gia đấu giá dự án Cổ Dương là không vi phạm quy định của pháp luật. Vì việc nộp hồ sơ không đồng nghĩa với việc các Công ty này, được tham gia đấu giá và trúng đấu giá. Để được tham gia đấu giá, bắt buộc các công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

(3) Trong quá trình đấu giá, các Phó Tổng giám đốc được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành từng công ty tham gia đấu giá như tham gia bỏ giá, ký kết các văn bản theo yêu cầu của Tổ chức đấu giá. Các Quyết định phân công, ủy quyền cho các cá nhân là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Quyết định ủy quyền, Giấy ủy quyền ký chữ ký chủ tài khoản cho Bà Nguyễn Ngọc Dung (có bản sao các Quyết định kèm theo) đều đã quy định, người được ủy quyền được thay mặt công ty quyết định toàn bộ các vấn đề, trả giá, ký các hồ sơ, văn bản liên quan đến việc thực hiện đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước pháp luật về các nội dung được phân công và ủy quyền theo diều 138 và điều 565 Bộ luật dân sự

(4) Sau khi Công ty Bắc Từ Liêm được công nhận là đơn vị trúng đấu giá, ngày 28/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 5702/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với Công ty Bắc Từ Liêm, công ty đã nộp ngoài tiền trúng đấu giá đấu giá 326.879.858.000 đồng còn phải nộp số tiền 65.658.364.994 đồng hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí khác, như vậy công ty đã nộp tổng số tiền 392.538.122.994 đồng vào ngân sách Nhà nước để được giao đất thực hiện Dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Công ty Bắc Từ Liêm hoàn toàn có quyền hợp tác với các đối tác và huy động vốn để thực hiện Dự án, trong đó có các đối tác cùng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland – Bên phát triển dự án Cổ Dương và cùng sử dụng Mô hình tổ chức quản lý Dự án và theo quy định tại Điều 7, Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của doanh nghiệp.

PV: Tại Bản Cáo Trạng số 29 và trang 12, Bản Cáo trạng số 28 của Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Hà Nội có nêu: “Căn cứ vào kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, xác định: Trong quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội, Nguyễn Thị Loan sử dụng 03 Công ty do Loan điều hành kinh doanh để tham gia đấu giá, rồi thống nhất với Nguyễn Quang Hưng, Tạ Thị Vân, Nguyễn Xuân Đức đại diện cho 03 Công ty đã thông đồng bỏ giá 04 vòng như nhau, dẫn đến kết quả đấu giá không khách quan. Căn cứ kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thời điểm tháng 10/2020, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước là 135.534.100.677 đồng”Xin Bà cho biết quan điểm về nội dung cáo trạng nói trên? 

Bà Trần Mỹ Linh: Thứ nhất, tai trang 3 Bản Cáo Trạng số 29 và Bản Cáo Trạng số 28 được tóm tắt như sau: (1) Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương thuộc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội và Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy Ban quản lý dự án UBND huyện Đông Anh, Nguyễn Thị Cẩm Lê, Bùi Thanh Huyền cán bộ, lãnh đạo Sở tài Nguyên Môi trườngđiều chỉnh, hạ giá trị khu đất thẩm định xuống còn khoảng 300 tỷ đồng Phương và Linh đã trực tiếp chỉnh sửa, hạ đơn giá đất trên bảng tính, hạ doanh thu phát triển của khu đất nên giá trị thẩm định của khu đất giảm còn khoảng 334 tỷ đồng. Do giá trị của khu đất thẩm định đã được thống nhất với Vương Thị Thu Thủy, Trần Công Tuyên và Linh trao đổi với Bùi Thanh Huyền – Phó chi cục quản lý đất đai của Sở TN&MT nên Nguyễn Đức Phương đã hoàn thiện tài liệu, dự thảo chứng thư sẽ phát hành xác định giá trị khu đất là khoảng 284.682.531.753 đồng và ngày 09/10/2020, Linh đã ký phát hành chứng thư định giá số: 141020/CT-ĐGĐ-CCAI gửi Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội xác định giá trị khu đất là 284.682.531.753 đồng, đơn giá đất tương ứng làm tròn 17.600.000 đồng/1m2. Do phải điều chỉnh giá trị này không đúng với giá trị thực tế khảo sát, nên để hợp thức chứng thư định giá đất, Linh đã chỉ đạo nhân viên lập khống 12 Phiếu khảo sát để làm căn cứ thẩm định giá.

(2) Hành vi, vi phạm pháp luật của Đơn vị tư vấn thẩm định giá, UBND huyện Đông Anh, Sở tài nguyên môi trường đã được UBND TP Hà Nội xác nhận, thừa nhận hành vi, vi phạm tại Quyết định số 4655/QĐ- UBND ngày 29/10/2021 hủy Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà trước thời điểm UBND huyện Đông Anh tổ chức Đấu giá và là căn cứ pháp lý để xác định không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu giá tài sản. Như vậy, các cơ quan có thẩm quyền đã xác nhận, thừa nhận vi phạm dẫn đến phải hủy kết quả đấu giá Dự án Cổ Dương là do chứng thư thẩm định giá, hành vi, vi phạm pháp luật của những người tư vấn, thẩm định và người có tài sản bán đấu giá. Điều đó khẳng định các Công ty tham gia đấu giá, trong đó có Công ty Bắc Từ Liêm trúng đấu giá là hoàn toàn không có hành vi, vi phạm pháp luật trong vụ việc đấu giá Dự án Cổ Dương. Do đó, việc quy kết Công ty Bắc Từ Liêm trúng đấu giá được hưởng lợi và gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước là 135.534.100.677 đồng là không đúng và không có căn cứ pháp luật.

​PV: Vậy thưa Bà, Công ty Bắc Từ Liêm, đơn vị trúng đấu giá có hành vi thông thầu và vi phạm pháp luật đấu giá không? 

​Bà Trần Mỹ Linh: Thứ nhất: Để trả lời câu hỏi này tôi xin phép trích dẫn nội dung băng ghi âm cuộc đối chất giữa Bà Loan và bà Vân có sự chứng kiến của Bà Trịnh Ngọc Duyên PTGĐ Công ty Vimedimex (Băng ghi âm đính kèm): Loan nói, Hôm nay chị nói với em một câu như thế, em thừa biết là mô hình sử dụng thương hiệu không? Vân nói, Đúng ạ! Loan nói, Bọn em có biết là hôm bọn em lên đối chất với chị, thằng Hưng nó đối chất với tao, nó bảo cái này chị Loan chỉ đạo, xin lỗi bọn em nhé, sao bọn em bảo đúng, sao phải bảo Thằng Hưng nó đến quỳ xin lỗi chị, nếu bọn em không có tội gì tại sao phải quỳ xin lỗi trước mặt chị? chị chỉ hỏi một câu đó thôi, nếu bọn em không có tội, sao phải bảo nó đến quỳ xin lỗi chị để làm gì? Vân nói, Đúng là bọn em có tội chị ạ, có tội chẳng có hiểu biết gì cả, gần bị bắt còn không biết mình bị tội gì; Loan nói, Có thật bọn em làm với nhau như thế này không? sau khi bọn em gặp nhau, bọn em nói với nhau như thế này không, mà sao bọn em đi khai như thế này? Vân nói, Hai lời khai của Hưng và Đức nói là chị chỉ đạo, thế là nó ép em phải viết lời khai cuối cùng để bắt chị đấy.

Thứ hai: Công ty Bắc Từ Liêm đã thực hiện so sánh giữa quy định của pháp luật với quá trình yêu cầu định giá lại tài sản trong trường hợp tài sản không còn, chưa đáp ứng các quy định tại Điều 219 và Khoản 1, Điểm c, d, đ, Khoản 2, Điều 215, Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019; Quy định tại Điểm d, đ, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 15 và Điểm d, Khoản 2, Điều 17 và Khoản 2, Điều 19 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, vi phạm quy định tại Điều 101, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và không có giá trị pháp lý.

​Thứ ba: Trích dẫn nội dung văn bản số: 385/HLGVN, ngày 28/11/2023 của Hội luật gia Việt Nam trả lời:

(1) Theo hồ sơ, tài liệu cung cấp, không có bất kì tài liệu, hồ sơ nào thể hiện ba Công ty: Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình và Công ty Thanh Trì có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp, cố ý hoặc vô ý với các đơn vị: tư vấn, thẩm định giá, UBND huyện Đông Anh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND Tp Hà Nội và Đơn vị tổ chức đấu giá. Theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 47, Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá “chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá”, giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định “trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản; đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật Đấu giá tài sản thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó. Như vậy, xác định giá khởi điểm là khâu được thực hiện trước quy trình đấu giá, thuộc trách nhiệm của người có tài sản đấu giá.

(2) Ngày 20/11/2020, các Cơ quan chức năng của UBND huyện Đông Anh và Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia đã xác nhận tư cách có 03 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá. Ngày 22/11/2020, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia đã tổ chức đấu giá dự án Cổ Dương. Trong quá trình tổ chức đấu giá, Đơn vị tổ chức đấu giá đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, Công ty Bắc Từ Liêm đã bỏ giá cao hơn giá khởi điểm; không có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá là không vi phạm Điều 9 và điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Vì vậy, Ban tổ chức đấu giá dự án đã xác nhận đấu giá thành công tại Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất số 129/2020/BBĐG lập vào lúc 09 giờ 50 phút ngày 22/11/2020 và UBND TPHN ban hành Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 công nhận kết quả trúng đấu giá là Công ty Bắc Từ Liêm. Như vậy, không có căn cứ xác định Công ty Bắc Từ Liêm vi phạm pháp luật về đấu giá.

(3) Ngày 29/10/2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội với lý do: “Do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 06 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá số:14120/CT-ĐGĐ ngày 09/10/2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 16.182.19 m2 đất thuộc dự án Cổ Dương không đúng với kết quả kiểm tra thực địa”. Như vậy, các cơ quan có thẩm quyền đã xác nhận, thừa nhận vi phạm dẫn đến phải hủy kết quả đấu giá Dự án Cổ Dương là do chứng thư thẩm định giá, hành vi vi phạm pháp luật của những người tư vấn, thẩm định và người có tài sản bán đấu giá. Điều đó càng khẳng định các Công ty tham gia đấu giá, trong đó có Công ty Bắc Từ Liêm trúng đấu giá là hoàn toàn không có hành vi, vi phạm pháp luật trong vụ việc đấu giá Dự án Cổ Dương, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 392.538,122.994 đồng, tương ứng với 28.000.000 đồng/m2 đất cao hơn 53,28% so với mức giá khởi điểm là 18.200.000 đồng/1m2 đất được quy định Khoản 10, Điều 5, Luật Đấu giá tài sản 2016, trong đó có 65.658.264.994 đồng, tương ứng với suất đầu tư hạ tầng là: 4.067.487 đồng/m2 cao gấp 4,2 lần đơn giá suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kiểu mẫu cao nhất  964.000 đồng/m2 được quy định tại Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021của Bộ xây dựng ban hành.

PV: Xin cảm ơn Bà về cuộc phỏng vấn này!

1. Trích dẫn nội dung nêu tai trang 3 tại hai Bản Cáo Trạng số 29 và Bản Cáo trạng số 28 của Viện Kiểm sát nhân dân TPHN như sau:]

(1) Căn cứ kết quả xác định nêu trên, Phương (Thẩm định giá viên về giá Công ty thẩm định giá) xác định giá trị khu đất thẩm định khoảng 504 tỷ đồng tương đương khoảng 30 – 31 triệu/m2. Sau khi hoàn thiện phương án thẩm định giá, lập các bảng tính về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của nhà đầu tư, đơn giá đất, Phương đã báo kết quả thẩm định cho Thủy (Vương Thị Thu Thủy Ban quản lý dự án UBND huyện Đông Anh) biết giá khu đất dự án là khoảng 504 tỷ đồng. Nhận được thông tin do Phương chuyển qua Email, Thủy đã báo cáo cho Trần Công Tuyên biết (Trần Công Tuyên – Trưởng phòng hành chính kế hoạch – Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh). Theo sự chỉ đạo của Tuyên, Thủy đã gọi điện yêu cầu Phương làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị khu đất thẩm định xuống còn khoảng 300 tỷ đồng Phương và Linh đã trực tiếp chỉnh sửa, hạ đơn giá đất trên bảng tính, hạ doanh thu phát triển của khu đất nên giá trị thẩm định của khu đất giảm còn khoảng 334 tỷ đồng. Đến đầu tháng 7/2020, Phương đã gửi qua mail 02 bảng tính giá 504 tỷ đồng và 334 tỷ đồng cho Thủy và Thủy đã in bảng tổng hợp đưa cho Tuyên và gửi bản mềm qua zalo theo số diện thoại cho Trần Công Tuyên.

(2) Ngày 17/9/2020, Vương Thị Thu Thủy cùng Trần Công Tuyên đến Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội nộp hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. Khi gặp Nguyễn Thị Cẩm Lê – cán bộ Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên, Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy đã nói với Lê biết về việc khu đất này đã được Công ty tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (gọi tắt là Công ty VVai) khảo sát và đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường cho Công ty tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội ký kết hợp đồng thẩm định giá. Nguyễn Thị Cẩm Lê thông báo cho Thủy biết việc bốc thăm lựa chọn đơn vị tư vấn thuộc thẩm quyền của Văn phòng Sở, do Nguyễn Thế Hoàng Tùng (Sinh năm 1987, trú tại: P2209 tòa SP chung cư GoldSeasem, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội) – là cán bộ tổ chức bốc thăm. Khi biết Nguyễn Thế Hoàng Tùng là người tổ chức bốc thăm, Nguyễn Thị Diệu Linh đã liên hệ với Nguyễn Thế Hoàng Tùng nhờ giúp đỡ trong quá trình bốc thăm. Tùng đồng ý nên Linh đã trao đổi với Đỗ Mạnh Tiến (sinh năm 1993, trú tại: Số 24 ngách 21 ngõ 39 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa , quận Đống Đa, Hà Nội – cán bộ Công ty Vvai) liên hệ với Tùng để được Tùng hướng dẫn cách thức bốc thăm phiếu trúng. Ngày 21/9/2020, Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức bốc thăm, lựa chọn đơn vị tư vấn. Được sự giúp đỡ của Nguyễn Thế Hoàng Tùng, Công ty tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội được lựa chọn là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm khu đất.

(3) Cùng ngày 21/9/2020, căn cứ kết quả bốc thăm, bản thương thảo hợp đồng, ông Lê Tuấn Định – Phó giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hà Nội ký Quyết định số 1225 về việc phê duyệt lựa chọn Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đồng thời ký hợp đồng tư vấn định giá đất số 167/2020/HĐ-ĐGĐ-VVAI với Công ty tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội giá trị hợp đồng là 89.460.000 đồng. (4) Sau khi Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội do Nguyễn Thị Diệu Linh làm Tổng giám đốc được ký kết Hợp đồng tư vấn thẩm định giá với Sở Tài nguyên & Môi trường, do giá trị của khu đất thẩm định đã được thống nhất với Vương Thị Thu Thủy, Trần Công Tuyên và Linh trao đổi với Bùi Thanh Huyền (sinh năm 1976, trú tại: 44 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Phó chi cục quản lý đất đai của Sở TN&MT nên Nguyễn Đức Phương đã hoàn thiện tài liệu, dự thảo chứng thư sẽ phát hành xác định giá trị khu đất là khoảng 284.682.531.753 đồng và ngày 09/10/2020, Linh đã ký phát hành chứng thư định giá số: 141020/CT-ĐGĐ-CCAI gửi Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội xác định giá trị khu đất là 284.682.531.753 đồng, đơn giá đất tương ứng 17.592.336 đ/m2, làm tròn 17.600.000 đồng/1m2. Do phải điều chỉnh giá trị này không đúng với giá trị thực tế khảo sát, nên để hợp thức chứng thư định giá đất, Linh đã chỉ đạo nhân viên Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Ngọc Thắng, Đoàn Thị Hồng (sinh năm 1995, trú tại: 26B ngách 92 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Tạ Thị Ngọc Hân (sinh năm 1998, trú tại: Thôn Hoa Thám, xã La Thám, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lập khống 12 Phiếu khảo sát để làm căn cứ thẩm định giá (các phiếu khảo sát đều ghi ngày 24/8/2020).

(5) Ngày 14/10/2020, Công ty Vvai đã phát hành chứng thư thẩm định giá và bàn giao cho Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội Nguyễn Thị Cẩm Lê – Cán bộ Chi cục quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội là người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định kết quả chứng thư thẩm định giá đất của Công ty tư vấn, đồng thời là người dự thảo tờ trình để ông Lê Tuấn Định ký gửi Hội đồng thẩm định định giá đất cụ thể TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Cẩm Lê đã không kiểm tra các phiếu khảo sát do Công ty tư vấn lập nên không phát hiện ra phiếu khảo sát được lập từ tháng 8/2020, trước thời điểm được bốc thăm lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm định giá tại thời điểm tháng 9/2020; các phiếu khảo sát không điền đầy đủ thông tin về thửa đất là tài sản so sánh để từ đó kiểm tra lại tài sản so sánh, dẫn đến chấp thuận kết quả tại Chứng thư thẩm định giá của Công ty Vvai để dự thảo tờ trình với giá khởi điểm là 17.600.000đ/m2 rồi trình cho Bùi Thanh Huyền – Phó Chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai được phân công chịu trách nhiệm về công tác xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất có thu quyền sử dụng đất. Quá trình kiểm tra chứng thư thẩm định giá của Công ty Vvai, Huyền cũng không kiểm tra, thẩm định chứng thư dẫn đến không phát hiện chứng thư đã được lập khống, chấp nhận các tài liệu trong Chứng thư thẩm định giá và kết quả thẩm định giá của Công ty Vvai với giá 17.600.000đ/m2 thấp hơn giá thực tế rất nhiều, đồng thời ký nháy vào tờ trình do Nguyễn Thị Cẩm Lê dự thảo rồi trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội ký ban hành.

(6) Ngày 14/10/2020, căn cứ báo cáo của Chi cục quản lý đất đai, ông Lê Tuấn Định – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường có Tờ trình số 9013/TTr- STNMT-CCQLĐĐ gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của Thành phố về phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đấu giá Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, trong đó xác định đơn giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm là 17.600.000 đồng/m2.

(7) Ngày 19/10/2020, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức cuộc họp xác định giá khởi điểm, thành phần gồm: Sở Tài chính (ông Mai Xuân Vinh – Phó Giám đốc), Sở Xây dựng (ông Nguyễn Hoài Giang – Phó phòng kinh tế và vật liệu xây dựng), Sở Tài nguyên và Môi trường (bà Bùi Thanh Hà – Trưởng phòng hành chính tổng hợp – Chi cục quản lý đất đai); Cục thuế thành phố (ông Phạm Minh Quốc – Cán bộ), UBND huyện Đông Anh (ông Nguyễn Anh Dũng – Phó chủ tịch), Đơn vị tư vấn định giá (Nguyễn Đức Phương – Thẩm định viên). Hội đồng thẩm định sau khi điều chỉnh và thống nhất đơn giá đất là 18.200.000 đồng/m2.

(8) Ngày 19/10/2020, ông Mai Xuân Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố có Công văn số 6767/STC-QLG gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định về phương án giá khởi điểm xác định đơn giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất là 18.200.000 đồng/m2.

(9) Ngày 21/10/2020, ông Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình số 9282 gửi Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, giá khởi điểm là 18.200.000đ/m2; (10) Ngày 23/10/2020, ông Lê Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4759/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để dấu giá quyền sử dụng đất khu đấu giá Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội Giá khởi điểm phê duyệt là 18.200.000/m2.

2. So sánh giữa quy định của pháp luật với quá trình yêu cầu định giá lại tài sản trong trường hợp tài sản không còn của Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN có thể thấy, còn nhiều nội dung chưa đáp ứng quy định của pháp luật về định giá lại tài sản, như sau:

Về tài sản định giá lại: Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN chưa xác định được tài sản định giá lại phù hợp với các trường hợp nào: (1) Có nghi ngờ kết luận định giá lần đầu; (2) Có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá; (3) Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn; (4) Định giá tài sản trong trường hợp đặc biệt. Cụ thể:

Thứ nhất: Tài sản định giá lại Dự án Cổ Dương, cơ sở xác định yêu cầu định gía tài sản, trong trường hợp tài sản không còn chưa đáp ứng quy định Điều 219, Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Lý do: Ngày 29/10/2021, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4655/QĐ- UBND hủy Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá Dự án Cổ Dương và thu hồi lại ô đất 16.182.19m2 đất Dự án Cổ Dương giao cho UBND huyện đông Anh tiếp nhận và quản lý. Ô đất đấu giá (đối tượng bị tác động) đã được trả lại nguyên trạng như trước khi tổ chức cuộc đấu giá. Không còn tồn tại bất kì sự “tác động” vào ô đất từ cuộc đấu giá, dẫn đến xác định tài sản định giá lại trong trường hợp tài sản không còn đáp ứng quy định tại Điều 219, Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Thứ hai: Mục đích của Tài sản định giá: Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN nội dung yêu cầu định giá tài sản chưa đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Điểm c, d, đ, Khoản 2, Điều 215, Bộ luật tố tụng hình sự 2015: (c) Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá; (d) Tên tài liệu có liên quan liên quan đến tài sản định giá; (đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản” nhằm mục đích xác định rõ hành vi phạm tội của cán bộ công chức, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh và Sở tài nguyên môi trường cấu kết với Thẩm định viên về giá Đơn vị thẩm định giá cùng thỏa thuận, thống nhất, cố ý hạ giá trị khu đất, thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả thẩm định giá từ 504 tỷ đồng xuống 334 tỷ đồng, tiếp tục chỉnh sửa xuống 300 tỷ đồng, rồi xuống tiếp khoảng 284 tỷ đồng dẫn đến UBND TPHN phê duyệt giá khởi điểm không đúng với giá trị thực tế là 18.200.000 đồng.

Thứ ba: Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự: Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN chưa đáp ứng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019 quy định: “Hội đồng định giá cấp Bộ, định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp tỉnh định giá lần đầu”.

Thứ tư: Thành phần Hội đồng định giá tài sản chưa đáp ứng quy định: Khoản 2. Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019 sửa đổi khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 3a sau khoản 3, Điều 8, quy định: “3. Thành phần của Hội đồng định giá cấp bộ bao gồm: a) Một lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá là Chủ tịch Hội đồng; b) Một cán bộ cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá là thành viên Thường trực Hội đồng; c) Thành viên Hội đồng bao gồm: đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá; đại diện các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến tài sản cần định giá (nếu có). Đối với vụ án có nhiều loại tài sản khác nhau nhưng không thể phân loại được tài sản, thành viên của Hội đồng định giá bao gồm thêm đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với các tài sản khác còn lại theo yêu cầu cử người của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thành lập Hội đồng định giá quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 6, Nghị định này. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá quy định tại điểm a khoản này đề xuất các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định giá cho từng vụ việc”.

Thứ năm: Yêu cầu định giá lại tài sản, trong trường hợp tài sản không còn: Cơ quan cảnh sát điều tra CATPHN chưa đáp ứng quy định tại Khoản 1,2, 4, Điều 215, Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Yêu cầu định giá tài sản: “1. Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. 2. Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung: a) Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá; b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; c) Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá; d) Tên tài liệu có liên quan (nếu có); đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản; e) Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản. 4. Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.

Thứ sáu: Căn cứ giá: theo quy định tại Điều 219, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Hội đồng định giá chưa tuân thủ các nội dung quy định tại Điểm d, đ, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 15 và Điểm d, Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định về căn cứ giá. Cụ thể:

(1) Tại Điểm d, đ, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định: “d) Giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá: là Giá trong tài liệu, hồ sơ hợp pháp về loại tài sản đó do các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan yêu cầu định giá cung cấp; đ) Các căn cứ khác. Quan hệ cung cầu về tài sản; giá của tài sản tương tự với tài sản cần định giá trong vụ án khác; ý kiến đánh giá về giá trị của tài sản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giá của tài sản tương tự với tài sản cần định giá thu thập được trên các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan quản lý; 3. Các mức giá từ các nguồn thông tin quy định tại khoản 1, Điều này được xác định tại thời điểm và tại nơi tài sản được yêu cầu định giá. Trường hợp thu thập nguồn thông tin về mức giá tài sản tại thời điểm khác hoặc ở địa phương khác thì mức giá đó cần được điều chỉnh phù hợp về thời điểm và nơi tài sản được yêu cầu định giá”;

(2) Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định: “d) Tài sản bị mất, thất lạc; tài sản bị hủy hoại, hư hỏng toàn bộ và không có khả năng khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản theo hồ sơ của tài sản trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần định giá”

Thứ bảy: Biên bản cuộc họp của Hội đồng định giá tài sản chưa tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định 30/2018/NĐ-CP. (1) Kết quả khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến tài sản định giá theo quy định tại điểm d, đ, khoản 2, Điều 19, Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018: “d) Kết quả khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; đ) Ý kiến của các thành viên Hội đồng và những người tham dự phiên họp định giá tài sản; ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt”;

(2) Biên bản phiên họp định giá chưa nêu rõ nội dung: UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4655/QĐ- UBND, ngày 29/10/2021, hủy Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội với lý do: “Do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 06 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá số:14120/CT-ĐGĐ ngày 09/10/2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 16.182.19 m2 đất thuộc dự án Cổ Dương không đúng với kết quả kiểm tra thực địa”; (3) Biên bản phiên họp định giá chưa nêu rõ định giá thấp hơn hoặc cao hơn so với giá trị tài sản do hành vi của cán bộ công chức, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh và Sở tài nguyên môi trường cấu kết với Thẩm định viên về giá Đơn vị thẩm định giá cùng thỏa thuận, thống nhất, cố ý hạ giá trị khu đất, thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả thẩm định giá từ 504 tỷ đồng xuống 334 tỷ đồng, tiếp tục chỉnh sửa xuống 300 tỷ đồng, rồi xuống tiếp khoảng 284 tỷ đồng dẫn đến UBND TPHN phê duyệt giá khởi điểm không đúng với giá trị thực tế là 18.200.000 đồng đối với Dự án đấu giá Cổ Dương.

Thứ tám: Kết luận định giá tài sản trong trường hợp tài sản không còn, Hội đồng định giá chưa tuân thủ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP. Kết luận định giá tài chưa đáp ứng quy định tại Điều 101, Điều 221, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, dẫn đến không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án. Thể hiện:

(1) Quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP Kết luận định giá tài sản phải có các nội dung chính sau đây: a) Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản; b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng; c) Số của văn bản yêu cầu định giá và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá; d) Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; đ) Tên tài sản cần định giá; e) Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá; g) Kết luận về giá của tài sản; h) Chữ ký của các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp định giá tài sản và dấu của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng.

(2) Tại Khoản 1, Điều 101, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: “1.Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu. Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó”.

(3) Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm Khoản 4, Điều 101, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 “4. Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án”.và vi phạm quy định Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019 và Điểm d, đ, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 15 và Điểm d, Khoản 2, Điều 17 và Khoản 2, Điều 19 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP về định giá, dẫn đến không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.

Nguồn:https://thuongtruong.com.vn/news/cthdqt-cong-ty-bac-tu-liem-ba-cong-ty-cung-nop-ho-so-tham-gia-dau-gia-du-an-co-duong-phu-hop-voi-quy-dinh-cua-phap-luat-115728.html