Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại quận Gò Vấp

Ngày 17/11, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Công ty TNHH nước uống Tinh khiết Sài Gòn (Sawaco).

Buổi lễ với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Chuyên viên Ban Tuyên Giáo Liên Đoàn Lao Động Thành phố, ông Huỳnh Thanh Tuyến - Quận Ủy Viên/Phó Ban thường trực ban tuyên giáo Quận ủy, ông Lê Như Vũ – Tổng giám đốc công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn.

Bà Trần Thị Bích Thuận, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cho biết, Công ty TNHH nước uống tinh khiết Sài Gòn là doanh nghiệp đầu tiên của Quận thực hiện mô hình này. Do vậy, Quận luôn cố gắng tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp có đủ các yếu tố, phương tiện để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đúng với thực tế.

Xây dựng và hình thành “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại các doanh nghiệp để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của đoàn viên, CNVC-LĐ..v.v. Đồng thời huy động sức mạnh toàn thể CNVC-LĐ tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành sức mạnh tổng hợp, tạo sự phát triển chung của quận, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo động lực mới trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tại Công ty, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được bố trí trang trọng, trưng bày một số tư liệu và nhiều hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Như Vũ – Tổng giám đốc công ty TNHH Nước uống Tinh khiết Sài Gòn cho biết, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” hiện hữu tai đây sẽ giúp cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động của Công ty có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng, bồi đắp, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, đặc trưng con người trong thời kỳ mới, tạo môi trường sống chứa đựng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong những năm qua Công đoàn Công ty Sapuwa thường xuyên tham gia các phong trào,  hoạt động, xây dựng chế độ phúc lợi cho người lao động đáp ứng đầy đủ theo quy định pháp luật. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn Công ty bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy vậy, chúng tôi luôn cố gắng chăm lo, tạo điều kiện để nâng cao đời sống công nhân viên, ông Vũ cho biết thêm.

PV